172 woonappartementen Paulinesymphonie te Riijswijk


172 woonappartementen Paulinesymphonie te Riijswijk

Het project bestaat uit een "laagbouw" van 6 bouwlagen en een hoogbouw van 22 bouwlagen.

Kenmerkend voor dit gebouw is een geluidsdruk belaste zijgevel, daardoor mochten geen openingen voor ventilatie komen. Om deze reden is een volledig centraal systeem van ventilatie met HR warmteterugwinning ontworpen.TerugSIE bestaat 20 jaar
en heeft ruim 30 jaar ervaring!


© 2024  -  Alle rechten voorbehouden
Designed by: TinuX Design